Małajny, Ryszard M. 2018. „Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej Administracji Lokalnej (od założenia Kolonii Do 1787 Roku, 2012”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (1), 525-29. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.32.