Gołaszewski, Łukasz. 2018. „«Dług śmiertelności wypłacić potrzeba». Wybór testamentów Mieszczan Krakowskich Z XVII-XVIII Wieku, Opr. Ewa Danowska, 2011”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65 (1), 544-46. https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.36.