Rakowski, Maciej. 2014. „Zasada nieodpowiedzialności Monarchy I Kontrasygnaty Jego aktów. Przykład włoski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1):247-62. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.11.