Jankowska, Marlena. 2014. „Autorstwo I Prawo Do Autorstwa – Czy Nasze Paradygmaty Potrzebują Zmian?”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 367-82. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.18.