Teleszewska, Magdalena. 2014. „Status Prawny Dzieci nieślubnych Na Ziemiach Polskich W Dobie zaborów W świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 383-92. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.19.