Pastuszko, Grzegorz. 2014. „Konstrukcja Prawna Prezydentury W Okresie działania Krajowej Rady Narodowej W Latach 1944-1947”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1):393-406. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.20.