Komarnicki, Konrad. 2019. „Dekada Z wieczności. Wizja władzy I Jej Funkcjonowanie We Wczesnym Królestwie Jerozolimskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 151-71. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.5.