Siemaszko, Karol. 2019. „Ochrona Dobrego Imienia Józefa Piłsudskiego W świetle przepisów Prawa Karnego Oraz W Praktyce sądowej W Okresie II Rzeczypospolitej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 299-310. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.11.