Banaszkiewicz, Bolesław. 2019. „Pierwsze Sto Lat Prawoznawstwa Po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 Rokov časopisu Právny Obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie Ved, Ss. 512.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 401-11. https://doi.org/10.14746/cph.2018.2.16.