Ożóg, Michał. 2019. „Wacław Uruszczak, Opera Historico-Iuridica Selecta. Prawo Kanoniczne – Nauka Prawa – Prawo Wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, S. 557.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 435-39. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19394.