Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2019. „Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego «Czasopisma Prawno-Historycznego» Poznań, 22 Października 2018 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 460-61. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19405.