Króliczek, Paweł. 2019. „Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgr. Grzegorza Nancki”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70 (2), 461. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19406.