Matuszewski, Jacek, i Andrzej Zakrzewski. 2014. „O Wydawcach I Wydawaniu źródeł. Na Marginesie "Księgi Kryminalnej Miasta Krakowa Z Lat 1554-1625" I "Księgi Kryminalnej Miasta Dobczyc (1699-1737)" Słów Kilka.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 407-16. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.22.