Olszewski, Henryk. 2014. „W kręgu Historii Doktryn Politycznych I Prawnych Oraz Konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod Red. Dariusza Szpopera. «Gdańskie Studia Prawnicze» Tom XXVII, 2012, Ss. 270.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1), 493-95. https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.28.