Tarkowski, Mikołaj. 2019. „Stan Wojenny W Prowincjach północno-Zachodnich Imperium Rosyjskiego I Jego wpływ Na Status Prawny Poddanych Cesarza Aleksandra II (1855-1881)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):41-55. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.2.