Fiedorczyk, Piotr, Adam Lityński, i Anna Stawarska-Rippel. 2019. „Wojny XX Wieku I Ich Skutki Dla ustrojów państwowych I Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):57-100. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.3.