Pomianowski, Piotr Z. 2019. „Postulat Narodowego Charakteru Prawa W Pracach Kodyfikacyjnych Doby Królestwa Kongresowego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):113-25. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.5.