Münnich, Monika. 2019. „Przyczyny I Cele Stosowania zwrotów niedookreślonych W Przepisach Prawa Skarbowego W Okresie Dwudziestolecia międzywojennego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):167-86. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.7.