Engelking, Wojciech. 2019. „Recepcja myśli Carla Schmitta W USA Po 1945 R”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):187-214. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.8.