Mańka, Dariusz. 2019. „Między Etatyzmem a Liberalizmem: Pojęcie suwerenności We Francuskiej myśli Polityczno-Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):235-59. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.10.