Tyborowski, Witold. 2019. „Oryginał, przekład a Interpretacja. Tłumaczenie Praw Hammurabiego a Ich Rozumienie”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):295-325. https://doi.org/10.14746/cph.2019.1.12.