Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2019. „Mikołaj Tarkowski, Polacy Na Litwie I Białorusi Pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium Historyczno-Prawne, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1), 391-92. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19772.