Szulc, Dawid G. 2019. „II Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Stosunki Polsko-krzyżackie W średniowieczu – ujęcie Historyczno-prawne», Poznań, 15 Maja 2019 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1), 418-19. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19779.