Tarkowski, Mikołaj, i Małgorzata Materniak-Pawłowska. 2019. „Nadanie Stopni Naukowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (1):419. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780.