Jurkiewicz, Jan. 2014. „Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, Ss. 323”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1):507-13. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/2005.