Koredczuk, Józef. 2014. „Marian Mikołajczyk, Proces Kryminalny W Miastach Małopolski XVI-XVIII Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, Ss. 620”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66 (1). https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.1.33.