Nikodem, Jarosław. 2019. „Władca Idealny I Tyran W myśli Politycznej średniowiecza”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.1.