Majer, Piotr. 2019. „Przestępczość W Polsce W Latach 1944-1956. Próba Zestawień Sumarycznych Na Podstawie materiałów własnych Aparatu Policyjnego”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.3.