Gawron, Przemysław. 2019. „Dyscyplina W Szeregach Armii Polsko-Litewskiej Na Terenie Małopolski I Rusi Czerwonej W Czasie Przygotowań Do Wyprawy Chocimskiej W 1621 R”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.4.