Konarski, Marcin. 2019. „Publiczne posługi Transportowe W Okresie Księstwa Warszawskiego W świetle Postanowień Dekretu Z Dnia 22 Maja 1810 Roku «względem Koni I podwód Dostarczonych Pod Transporty I wojskowych»”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.5.