Fastyn, Arkadiusz. 2019. „Problem wykładni Art. 114 Konstytucji Marcowej W świetle Orzecznictwa kościelnego W Sprawach małżeńskich”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.7.