Kantor-Kozdrowicki, Piotr, Małgorzata Materniak-Pawłowska, i Jacek Przygodzki. 2019. „Legal and Historical Subjects at Polish Faculties of Law”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.11.