Mikołajczak, Tytus, i Witold Tyborowski. 2019. „Prawa Hammurabiego Wczoraj I dziś. Nauka, postęp I Czas W Humanistyce Na przykładzie «Praw Hammurabiego» Opracowanych Przez Jozefa Klímę I przełożonych Przez Cezarego Kunderewicza”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.12.