Lityński, Adam. 2019. „Rewizjonistyczna Historia Rewolucji Rosyjskiej I Stalinowskiego Terroru. Na Kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja Rosyjska"”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.13.