Szczepaniak, Damian. 2019. „Między Historią a Prawoznawstwem. Refleksje Teoretyczne O Historii Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.15.