Rozwadowski, Władysław, i Wojciech Dajczak. 2019. „Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim Rozmawia Wojciech Dajczak”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.16.