Kruszewski, Tomasz. 2019. „Odpowiedź Tomasza Kruszewskiego Na Recenzję Tomasza Jurka”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20419.