Mikuła, Maciej, i Łukasz Baszak. 2019. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71 (2). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20420.