Mikołajczak, Tytus. 2020. „Staroperskie dāta-, «prawo», W kontekście persepolitańskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1), 69-76. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.4.