Hundert, Zbigniew. 2020. „Mechanizm Wyboru deputatów Z województwa Mazowieckiego Do Trybunału Koronnego W 1688 R. Przyczynek Do Badań układów Klientalnych Na Mazowszu W Dobie Panowania Jana III”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1), 159-72. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.9.