Mielnik, Hubert. 2020. „Prawo Sprawdzenia Prawomocnych Orzeczeń sądów Polskich (nieniemieckich) W Generalnym Gubernatorstwie W Okresie II Wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego W Radomiu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1):211-40. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.12.