Mikołajczyk, Marian. 2020. „Kilka Uwag O Krytycznym Wydaniu Dzieł Prawniczych Pawła Szczerbica”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1):339-49. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.18.