Zakrzewski, Andrzej. 2020. „O niezbędności Warsztatu Historycznego. Na Marginesie Pracy Jana Majchrowskiego Wojewoda W Dawnej Polsce”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1), 350-59. https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.19.