Głuszak, Marcin. 2020. „V Sympozjum Historyków Państwa I Prawa Polskiego Na Temat «Polska Adwokatura I Notariat – Historia I współczesność», Łódź, 2 Grudnia 2019 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1), 386. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24124.