Zakrzewski, Andrzej. 2021. „Rosyjski rękopis III Statutu Litewskiego Ze zbiorów Biblioteki m.St. Warszawy”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (2), 41-46. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.2.