Krasowski, Krzysztof. 2021. „Nauka I Nauczanie Prawa Na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego Na Tle Innych Uniwersyteckich szkół Prawniczych W Polsce W Latach 1919–1939”. Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (2), 143-71. https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8.