Tyborowski, Witold. 2021. „Starobabilońskie Prawo sądowe W świetle listów Z Epoki”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (1):11-36. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.1.