Kania-Chramęga, Agnieszka. 2021. „Ius Publicum a Ius Privatum – między Kontradykcją a koherencją?”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (1):117-27. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.5.