Pytel, Marcin. 2021. „Falsyfikat Dokumentu Rzekomo Z 1150 R. I Jego Transumpt Z 1251 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (1), 129-44. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.6.