Matuszewski, Jacek. 2021. „Sąd Polubowny W Grazu – kształtowanie Się Organizacyjnej Koncepcji rozstrzygnięcia Sporu Granicznego I Podteksty Tego Procesu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73 (1), 233-58. https://doi.org/10.14746/cph.2021.1.12.